Napisz do nas

  1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szkotnik2B/15 , 33-100 Tarnów.

  2. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na powyższy adres  lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@iqcst.com

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym, ochroną przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu komunikacji
   i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

  5. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które na zlecenie Administratora wykonują czynności wspierające jego działalność, (w szczególności: dostawca domeny) i podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym , a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  7. Mają Państwo prawo do:

   • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,

   • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

   • przenoszenia Państwa danych osobowych,

   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa, podane w formularzu kontaktowym.

  9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Przewiń na górę
  Skip to content